Računovođa na koga se možete osloniti

Poverenje

Iskrenost i otvorenost u komunikaciji spremnost da se razumeju pozicije klijenata.

Iskustvo

Temeljna teorijska znanja i duga primena u radnoj praksi.           Pružamo, pored stručnih i usluge konsaltinga u domenu računovodstva i knjigovodstva.

Profesionalnost

Odgovornost,  posvećenost poslu, poštovanje dogovorenih rokova, fleksibilnost u komunikaciji,  otvoren i pozitivan stav.                              Tu smo za vas!

Konto Dinić d.o.o je knjigovodstvena agencija koja poslovnim partnerima nudi knjigovodstvene i računovodstvene  usluge prilagođene njihovim potrebama.​​

NAŠE USLIGE

Vođeneje knjige ulaznih i izlaznih faktura.

Vođenje knjiga primljenih i izdatih računa. KPR – knjiga primljenih računa i KIR – knjiga izlaznih računa su sastavni elementi obračuna PDV-a.

Obračun PDV i podnošenje prijave

Porez na dodatu vrednost (PDV) je porez na potrošnju dobara i usluga, koji zamenjuje bivši porez na promet. Glavna razlika je u tome što se PDV obračunava u plaća u svakoj fazi prometa, ali tako da se ostvaruje samo na onu vrednost koja je u toj pojedinačnoj fazi dodata od strane učesnika u toj fazi prometa.

PDV je osnovni republički prihod i zato je veoma važno precizno ga obračunavati. Nepoznavanje obračuna PDV-a može završiti opomenama poreskih inspektora, a neretko i finansijskim kaznama. Ako naša firma bude Vaša knjigovodstvena agencija, ovakva knjigovodstvena usluga apsolutno se stavlja kao prioritetna. Naš tim, razradio je metodiku kojom se podaci vezani za obračun PDV-a maksimalno brzo obrađuju, štedeći na taj način naše vreme, a samim tim i vaše troškove !

Izrada kalkulacija

Kalkulacija je knjigovodstvena isprava koja dokumentuje postupak formiranja cene robe kao i evidenciju ulaza robe u magacin jednog privrednog društva.

Vođenje knjige evidencije prometa i usluga

KEP je obrazac propisan pravilnikom u kome se finansijski prikazuje ulaz, izlaz i stanje robe u skladištu. 

Obračun troškova proizvodnje

Obračun proizvodnje je proces raspoređivanja troškova proizvodnje, odnosno usklađivanja planiranih i stvarnih troškova proizvodnje.

Vođenje osnovnih sredstava i obračun amortizacije
 • Obračun amortizacije vrši se za odabrana osnovna sredstva ili za sva, a uz potvrdu obračuna podaci se upisuju u registar. Program obračunava amortizaciju uzimajući u obzir promene zbog umanjenja ili povećavanja vrednosti.
Obračun službenih putovanja

Za dnevnicu za službeni put u inostranstvo postoji maksimalni neoporezivi iznos koji je poslodavac odredio svojim opštim aktom, a najviše do 50 evra dnevno (za putovanje u bilo koju stranu zemlju). Ako poslodavac isplati zaposlenom dnevnicu za sluzbeni put u inostranstvo u iznosu višem od maksimalno neoporezivog (50 evra), obračunava se i plaća porez.

Obračun zarade

Zarade su jedan od najvećih i najznačajnih troškova komanije. Obračun zarade je  kompleksna materija koja podrazumeva praćenje većeg broja zakona, podzakonskih akata,  kao i čestih zakonskih izmena. Porezi i doprinosi na zarade predstavljaju značajan prihod države, shodno tome su često predmet poreske kontrole.

Otvaranja -osnivanja preduzeca doo
 • -Za Otvaranje firme-preduzeca predstavlja jednu od osnovnih knjigovodstvenih usluga i potrebno je ispoštovati sve zakonske procedure.
  -Podnošenje zahteva agenciji za privredne registre
  -Plaćanje neophodnih taksi
  -Prilaganje potrebne dokumentacije i dokaza o plaćenim taksama prilikom podnošenja zahteva APR-u
  -Donošenje rešenja o registraciji privrednog subjekta
  -Dobijanje poreskog identifikacionog broja
  -Podnošenje zahteva za određivanje matičnog broja uz plaćanje taksi i dokaze o uplatama
  -Dostavljanje dokumentacije Banci i otvaranje tekućeg računa
Izrada godišnjeg završnog računa

Redovne godišnje finansijske izveštaje na kraju fiskalne godine moraju da podnesu sva pravna lica i preduzetnici koji vode dvojno knjigovodstvo.

Vođenje glavne knjige

Osnovna knjiga u računovodstvu, srž samog knjigovodstva, osnova za knjigovodstvene i računovodstvene usluge, drugim rečima – glavna.

Analitička evidencija kupaca i dobavljača
 • Analitička evidencija salda i konta podrazumeva vodjenje potrebnih analitičkih evidencija za posebne kategorije sredstava.

  Uskladjivanje i vodjenje evidencija: nematerijalne i materijalne imovine, salda konta dobavljača, salda konta kupaca, analitička evidencija plata radnika.