Paušalac ili Preduzetnik knjigaš

Paušalac ili Preduzetnik knjigaš

Paušalac ili Preduzetnik knjigaš  je fizičko lice koje se registruje da obavlja svoju delatnost.  Paušalac Paišalac preduzetnik je namenjen licima koji nisu u mogućnosti da vode poslovne knjige. Oni plaćaju fiksne troškove prema poreskom rešenju koje im...