Paušalac ili Preduzetnik knjigaš  je fizičko lice koje se registruje da obavlja svoju delatnost. 

Paušalac

Paišalac preduzetnik je namenjen licima koji nisu u mogućnosti da vode poslovne knjige.

Oni plaćaju fiksne troškove prema poreskom rešenju koje im odredi Poreska uprava na osnovu nekoliko faktora , i iznos je uvek isti bez obzira na ostvaren prihod. 

Ovaj oblik firme može do 6. miliona dinara u kalendarskoj godini da podiže svoj novac ( jer porez već plaća fiksno) i to 150.000 dnevno.

Ukoliko u kalendarskoj godini pređe 6. miliona, on počinje da vodi knjige, tj. podizanje novca se sad ograničava.

Preduzetnik knjigaš

Preduzetnik knjigaš , svoj novac sa računa može da podigne na osnovu: dobiti, dnevnice za službeni put, materijalni troškovi.

Pošto se preduzetnik ne vodi kao zaposleni, neoporezivi iznosi se odnose samo na njegove zaposlene, ako ih ima.

Podizanje dobiti

Kada knjigaš ostvari dobit , on plaća tu dobit 10% i taj novac mu je na raspolaganju.